Postavljanje parketa

Postavljanje parketa je prva faza obrade poda, nakon pripreme pripreme podloge. Klasičan parket se postavlja lepljenjem na prethodno pripremljenu, izravnatu i očišćenu podlogu. Gotov parket je, pored lepljenja, moguće postaviti i suvomontažno, uklapanjem dasaka.

Postoji veliki broj različitih slogova letvica, od ravnog postavljanja, naizmeničnog, riblje kosti, pa sve do modernijih mozaika ili sloga u obliku šahovske table.

Braon strelica

Priprema podloge za postavljanje parketa

Pre samog postavljanja parketa najbitnije je podlogu pripremiti na pravi način. Kvalitet parketa i njegova dugotrajnost u mnogome zavise od kvaliteta pripremnih radova.

Posebnu pažnju u radu posvećujem ovom koraku. U zavisnosti od stanja vršim skidanje starog parketa, kao i skidanje starog gotovog (višeslojnog) parketa, brušenje košuljice i obradu poda, brušenje betona, skidanje starog lepka sa košuljice, izlivanje i brušenje nivelira.

Veoma važno jeste očistiti ostatke prethodnog lepka nakon skidanja starog parketa, kao i prašinu koja je ostala pre bilo kog sledećeg koraka. 

Ukoliko površina nija ravna, odgovarajućim materijalom nivelišemo je i brušenjem dolazimo do ravne podloge.

Proces pripreme je gotov kada je podloga suva. Velika je opasnost postavljanje parketa na nedovoljno osušenu podlogu, velike vlažnosti.

Koristim profesionalne alate koji mere vlažnost košuljice, vlažnost parketa, vlažnost vazduha i temperaturu vazduha.

Preporuka je da vlažnost podloge bude ispod 2%, što zavisi od temperature prostorije i vlažnosti vazduha, kako bi se moglo preći na sledeći korak, postavljanje parketa. Ukoliko se koriste specijalni prajmeri, koji prave nepropusni sloj između košuljice i parketa, vlažnost može biti i 4-5%.

Ispod parketa je moguće postaviti i zvučnu izolaciju ili foliju za parket kao parnu branu ukoliko se ispod njega nalazi recimo stepenište ili podrum. 

Postavljanje klasičnog parketa

Parket je napravljen od punog drveta, gornjeg debljeg sloja, donjeg tanjeg i između se nalazi zazor. Tanja strana se lepi za podlogu, dok deblja ide gore, kako bi se vremenom parket dodatno mogao osvežavati hoblovanjem, pri čemu se skida oštećeni sloj.

Ukoliko ste se odlučili za klasičan parket, masiv, nudim uslugu slaganja klasičnim slogom, ali i mozaik, riblja kost, slog u obliku šahovske table, sve popularnij ševron (fanscuski slog), brodski pod, naizmenični slog, bordura, itanasija.

Tokom vremena dolazi do bubrenja ili skupljanja parketa, usled delovanja atmosferskih uticaja, a s obzirom da se radi o prirodnom materijalu.
Iz tog razloga veoma je bitno, prilikom postavljanja, ostavili luft od poslednjeg reda parketa do zida oko 1cm.

Poređane letvice parketa na kojima stoji mašina za sečenje drveta.

Na taj način omogućavamo drvetu da se prirodno kreće, bez opasnosti da kao posledica dođe do podizanja parketa. Do podizanja, takođe, može doći ukoliko vlažnost prethodno pripremljene podloge nije na odgovarajućem nivou.

Ovaj prazan prostor se na kraju ne vidi, s obzirom da preko njega dolaze cokle ili lajsne za parket.
Takođe, ono što parketari često rade, sa ostacima piljevine od hoblovanja popunjavaju ove praznine do zida, kako bi ih učinili manje primetnim.
Nakon toga se na dobro usisanu i očišćenu podlogu nanosi lepak, nazubljenom špaklom i letvice se slažu izabranom tehnikom.

Posebna vrsta jeste lamelni parket.

Letvice kod lamelnog parketa  su vodoravno postavljene na mrežici kvadratnog oblika i podsećaju na mozaik, debljine oko 8mm i tako su spremni za postavljanje.
Parket se postavlja u smeru izvora svetlosti, ili se ravna paralelno prema dužoj stranici prostorije, ovo pravilo važi i za klasičan i za gotov parket.

Često se postavlja pitanje da li je moguće postaviti nov parket preko postojećeg parketa?
Ovo jeste moguće, ali samo u specifičnim uslovima. Neophodni preduslovi koji su potrebni da bi se uopšte razmatrala mogućnost postavke novog na postojeći parket jesu da je stari parket u odličnom stanju, dobro zalepljen, i da  je podloga ravna.

Sušenje je veoma bitan korak.

Pre hoblovanja i završne obrade parketa bitno je da je lepak potpuno suv. Ako se desilo, tokom postavljanja, da je negde izašao lepak na površinu, potrebno ga je odmah obrisati čistom krpom, kako se ne bi zadršao na podlozi.

Najbolje je prirodno sušenje i njegova dužina zavisi od debljine samog parketa. Uglavnom je potrebno i do nekoliko dana po cm debljine parketa. Često je taj period prilično dugačak, pa postoje mašine za isušivanje. Svakako, obavezan period mirovanja nakon nanošenja lepka je 24h.

Postavljanje gotovog parketa

Jedna od osnovnih prednosti gotovog u odnosu na klasičan parket jeste lakoća i brzina njegovog postavljanja.  Brzina se najviše ogleda u tome što fabrički već ima gotovu završnu obradu, s toga njegovo hoblovanje i dalja obrada nije potreba.
Pogodan je za sve unutrašnje prostorije, osim za kupatila.

Postavljanje gotovog parketa je moguće na dva načina – lepljenjem ili suvomontažno

Već u roku od  24h je moguće koristiti prostoriju u kojoj se postavlja višeslojni parket, naravno u  zavisnosti od veličine same prostorije, ali i od veštine majstora za parket.
Treba napomenuti da je gotov, višeslojni parket, pogodan za montiranje na više različitih podloga, bilo da je u pitanju beton, itisoni, razne vrste vinil podloga, pločice. Najbitnije je da je podloga čista i ravna.

Majstor za parket uz pomoć alata postavlja pojedinačne letvice gotovog parketa u svetloj boji.

Za lepljenje je takođe najbitnija čistoća podloge, da nema starih ostataka lepka, da je i najsitnija prašina uklonjena.
Dok je suvomontažno postavljanje, takozvano  plivajuće postavljanje proces gde se daske uklapaju bez lepljenja, klik sistemom, i time obezbeđuju nevidljiv, ali siguran spoj.

Takođe, pogodan je i za podno grejanje, ali treba voditi računa o vrsti drveta za koju ste se odlučili. Na primer bukov parket ne može podneti podno grejanje, dok hrastov može. Maksimalna temperaturu koju višeslojni parket podržava kada je u pitanju podno grejanje je oko 25°C.

Postavljanje parketa – cena

Cena postavljanja parketa zavisi od svih prethodno navedenih kriterijuma. Najpre zaivsi od podloge i njene pripreme, zatim da li ste za Vaš prostor izabrali klasičan ili gotov parket.
Različite su cene za različite slogove, lamelni parket, brodski pod.

Kontaktirajte me za sva pitanja i informacije kako o ceni, tako i o procesu i mogućnostima pripreme i postavljanja parketa u Vašem domu.